Om Mortens Chokolade / Bæredygtig chokolade

Bæredygtig chokolade

Det er vigtigt, at os der arbejder med chokolade er med til at skabe og udvikle bæredygtighed i kakaoindustrien. Derfor er jeg glad for, at netop den chokolade jeg bruger, har holdning til netop dette.
 
Bæredygtighedsudfordringer i kakaoindustrien
Størstedelen af verdens kakao kommer fra Vestafrika, og området står over for de mest alvorlige bæredygtighedsudfordringer i kakaoindustrien. Hele 60% af kakaolandmændene lever under fattigdomsgrænsen. Deres manglende viden om god landbrugspraksis, plantageforvaltning og ikke mindst kakaoens kvalitet har direkte indflydelse på deres afgrødeudbytte, afgrødekvalitet, livscyklus for deres plantager – og i sidste ende deres indtjening og overlevelse.
 
For mig er løsningen at bruge en chokoladeleverandør der arbejder for at sikre uddannelse om god landbrugspraksis, højne læsefærdigheder og talfærdigheder - og ikke mindst sikre børns rettigheder til at være børn.
 
Den chokolade jeg bruger er med til dette.
 
Producenten sikrer værktøj, udstyr, infrastruktur og uddannelse til de producerende landmænd. Samtidig giver de landmændene adgang til en bankkonto med renter. Alt sammen for at sikre, at kakaoen dyrkes under ordentlige forhold i fremtiden.
 
(Foto: Callebaut)
 
Kvinder i kakaoindustrien
Derudover er der et helt særligt fokus på at uddanne og opmuntre kvinder til at arbejde i kakaoindustrien. Det er faktisk kun 5% af kakaodyrkerne i Vestafrika, som er kvinder – og i hele Vestafrika er det blot 33% af kvinderne, der har et indkomstgivende arbejde.
 
Forskning viser, at en kvindes succes er en stærk katalysator til forbedring af hendes børns sundhed og uddannelse. Familien har en stor prioritet for disse vestafrikanske kvinder. Derfor er investering i kvinder i kakaoindustrien afgørende for, at lokal samfundet trives og udvikles.
 
Min chokoladeleverandør arbejder direkte med finansiering af kvinders landbrugsuddannelse. Dette gør, at kvinderne på den korte bane bliver selvforsynende - og på den lange bane er i stand til at udvikle deres virksomheds produktion og sikre deres indkomst ind i fremtiden.
 
Fokus er på at give kvinderne læsefærdigheder, lære en god landbrugspraksis og ikke mindst forståelse for økonomisk forvaltning. Dette øger bevidstheden om kvinders rettigheder i Vestafrika og styrker deres rolle i samfundet. Endvidere hjælper det med at skabe mindre børnearbejde, da kvinderne har en stabil indkomst, og derfor kan sende deres børn i skole.
 
(Foto: Callebaut)
 
Mindre attraktivt for unge mænd
Færre og færre unge mænd arbejder i kakaoproduktionen. Rent faktisk er gennemsnitsalderen på en kakaolandmand i Vestafrika 51 år – og deres børn og børnebørn har ikke interesse i at overtage familiens virksomhed, da de ikke kan se en indbringende forretning.
 
Løsningen er at uddanne de unge mænd i moderne landbrug, så de kan udvikle lille familielandbrug til en stor og blomstrende virksomhed i et netværk af professionelle og kommercielle gårde. Det arbejde hjælper min chokoladeleverandør med.
 
De unge landmænd bliver uddannet i økonomi og ledelse, så de kan træffe de rette beslutninger for deres virksomhed. De får viden om korrekt anvendelse af gødning og afgrødebeskyttelse – og så får de indblik i moderne og innovative landbrugsmetoder.
 
De unge landmænd bliver også tilbudt støtte til deres virksomhed, blandt andet adgang til planter og jordarealer – og ikke mindst finansielle tjenesteydelser som kan hjælpe deres virksomhed. 
 
(Foto: Callebaut)
 
Mortens Chokolade anvender bæredygtigt chokolade 
Den chokolade jeg bruger er 100% bæredygtig. Det betyder meget for mig. For hvert stykke chokolade jeg sælger går en del - gennem leverandøren - til produktivitets- og fællesskabsudviklingsaktiviteterne i Cocoa Horizons Foundation.
 
At bruge chokolade med stemplet ”Cocoa Horizons” betyder, at der er fuld gennemsigtighed i arbejdet med bæredygtighed, og at det hvert år versificeres af en tredje part.
 
Fordelingen af de midler som min chokoladeleverandør sender videre til Cocoa Horizons Foundation er:
  • 41% bruges til at finansiere produktivitetsaktiviteter
  • 18% bruges til samfundsudviklingsaktiviteter
  • 27% gives som kontantpræmie for hver registreret landmand
  • 14% går til administrative aktiviteter
Min chokoladeleverandørs mål er at gøre bæredygtig chokolade til normen. De har blandt andet forpligtet sig til inden 2025 at få 50.000 kakaolandmænd ud af fattigdom, udrydde børnearbejde i deres forsyningskæde og at have 100% bæredygtige ingredienser i deres produkter.
 
De tror på, at chokoladens fremtid afhænger af vores evne til at gøre kakaoproduktionen mere levedygtig og attraktiv for landmændene. Det gør de blandt andet ved, at hver eneste landmand underskriver en erklæring om, at de ikke benytter børnearbejde, at de overholder et såkaldt leverandørkodeks og at kakaoen ikke kommer fra beskyttede skove.
 
Målet er at gøre kakaolandmændene økonomisk uafhængige, så de kan tage sig af deres familier. Et arbejde de allerede er godt i gang med.
 
Dette er jeg stolt af at støtte op om.
Mortens Chokolade | CVR: 40101837 | Brandts Passage 28, 5000 Odense C  | Tlf.: 28 30 24 35